Scrum Control

Hoe staan we ervoor?

De Agile werkwijze gaat ervan uit aan dat de uitkomst van een traject van tevoren niet vaststaat. Toch bestaat er op verschillende niveau’s in de organisatie behoefte aan inzicht in de laatste ontwikkelingen. Hoe staan we ervoor? 

  • Het management wil weten of de strategische doelen worden gehaald.
  • Portfolio management wil weten of de verschillende scrumteams nog op planning liggen.
  • De scrumteams hebben behoefte aan informatie over de voortgang van hun planning en de kwaliteit van hun producten. 

Informatiebehoeften per doelgroep

Wij helpen om de informatiebehoeften per doelgroep in kaart te brengen en hiervoor een dashboard in te richten. Op alle niveau’s in de organisatie kunnen we een set van metrices definieren die aansluit op de verantwoordelijkheden. De gemeten resultaten stellen we realtime beschikbaar aan de belanghebbenden met een duidelijk, overzichtelijk dashboard. Dat geeft houvast en een gevoel van control. 

Voor management én teams!

Het dashboard is daardoor meer dan stuurmechanisme voor managers. Het is een belangrijk instrument waarmee alle medewerkers in de organisatie inzicht krijgen in hun werkzaamheden en eventuele knelpunten op hun eigen niveau kunnen signaleren en adresseren. 

Zo kan een dashboard heel nuttig zijn voor een scrumteam. De teamleden zien hoe ze presteren en waar hun valkuilen zitten. Vaak werkt een dashboard ook heel motiverend. Het zorgt ervoor dat iedereen zich meer betrokken voelt bij het resultaat.  


Interesse?

Neem contact met ons op. We leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie.