Agile Maturity Assessment

Ervaar het zelf

Een Agile transitie is een reis zonder vastomlijnde eindbestemming. Hoe bepaal je of je op de goede weg zit. We snappen dat je graag wilt weten waar jouw organisatie staat. Met een Agile Maturity Assesment kunnen we vaststellen welke mate van volwassenheid de organisatie op alle niveau’s binnen de organisatie bereikt heeft. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kun je bepalen waar je moet bijsturen om dichter bij het einddoel te komen.

Hoe ziet een assesment eruit?

Voor we aan de slag gaan willen we graag een goed beeld hebben van de organisatie, de vragen die er spelen en eventuele knelpunten. Op basis daarvan bepalen we de exacte scope en doelstelling van het onderzoek. 

Als de opdracht helder is, gaan we gericht op pad om informatie vanuit de organisatie te verzamelen. De focus ligt daarbij niet alleen op de formele processen en tools, maar ook op zaken als cultuur en mentaliteit. We houden uitgebreide interviews op alle niveau’s van de organisatie. Daarnaast vragen we ook rapportages en documenten op zoals burndown charts, testscripts, productbacklog etc.

Het eindresultaat

Op basis van de verzamelde informatie kunnen we op deelaspecten bepalen in hoeverre de Agile principes worden toegepast in de organisatie. Het resultaat is een eindrapport op met daarin een aantal quick wins en aanbevelingen voor verbeteringen op de lange termijn.

Op basis daarvan kunnen de scrumteams en het management zelf bepalen welke verbeteringen men wil doorvoeren om te groeien in volwassenheid en professionaliteit. Met een assesment bieden we teams en organisaties een aantal opties aan, maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van hun ambitie en het realiseren daarvan. 

De meerwaarde van een assessment

Een Agile Maturity Assessment kan worden ingezet bij organisaties die de meerwaarde van de Agile werkwijze inzien en graag door willen groeien naar een volgend niveau van volwassenheid. Het is een goed idee daarbij een deskundige, onafhankelijke partij in te schakelen die met frisse blik naar de organisatie kijkt. 

Interesse? 

Met onze expertise kunnen we heel snel en gericht een aantal kansen en uitdagingen benoemen waar je concreet mee aan de slag kunt. Heb je interesse in deze dienstverlening, neem dan contact met ons op!